TINH KHÁNH STUDIO

Địa chỉ: 64/25 Nguyễn Khuyến – Phường Vĩnh Hải – Tp. Nha Trang

Điện thoại: 0934830868 – 01678201088

Email : tinhkhanh88@gmail.com